Bob Ruers, asbestadvocaat, juridische hulp aan asbestslachtoffers

Een van onze rechtsgebieden: letselschade door asbest

 

Bob Ruers: de asbestadvocaat van Nederland

‘Ik heb me als letselschadeadvocaat sinds eind jaren ‘80 toegelegd op de asbestproblematiek en meer dan 1000 asbestslachtoffers en nabestaanden bijgestaan. In 1995 was ik een van de oprichters van het Comité Asbestslachtoffers, dat heeft gezorgd voor de oprichting van het Instituut Asbestslachtoffers. Bij dit werk heb ik ervaren dat er veel deskundigheid, doorzettingsvermogen en inzet voor nodig is om de machtige verzekeringsmaatschappijen tot uitbetaling te dwingen. Ik ben ook lid van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade.’
Bob Ruers is gepromoveerd op een proefschrift met als titel 'Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering', waarin hij vaststelt dat er de komende jaren nog zo'n 10.000 mensen zullen overlijden aan asbestkanker, terwijl de overheid dat had kunnen voorkomen.

 

Asbest

 

Asbest is een natuurlijk product: een minerale delfstof die onder meer wordt gevonden in Rusland, Canada en diverse Zuid-Amerikaanse landen. De asbestmineralen zijn opgebouwd uit vezels die zo klein zijn dat men ze alleen met een microscoop kan waarnemen. Omdat asbest een sterke isolerende werking heeft, brand- en slijtvast is, en bovendien goedkoop, is het jarenlang veel gebruikt in de bouw, vooral als isolatiemateriaal. Eind jaren zeventig bleek echter dat losse asbestvezels bij inademing problemen kunnen opleveren voor de luchtwegen en zelfs diverse soorten kanker kunnen veroorzaken. Ziekten die kunnen voortkomen als gevolg van blootstelling aan asbest zijn onder meer:
  • Asbestose

  • Longkanker

  • Mesothelioom (een zeldzame, zeer kwaadaardige tumor aan de longvliezen of buikvliezen)

  • Asbestpleuritis

De meeste van deze zogeheten ‘asbestziekten’ openbaren zich pas jaren nadat de patiënt aan asbest blootgesteld is geweest. Asbestziekten zijn praktisch ongeneeslijk. Hoewel de voor de fnuikende gezondheidsrisico’s van asbest al bekend waren, werd in 1978 alleen het isolatiemiddel spuitasbest verboden. Pas 25 jaar later volgde ook een verbod op andere asbesttoepassingen. Niettemin zijn er in Nederlandse gebouwen nog altijd miljoenen kilo’s asbest aanwezig, die bij beschadiging grote gevaren inhouden voor de gezondheid van iedereen in de nabije omgeving. Asbest valt onder ‘gevaarlijke afvalstoffen’ en de verwijdering ervan is dan ook aan strenge regels gebonden. De asbestwetgeving in Nederland verbiedt het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of asbesthoudende producten. Ook voor wie niet direct met asbest werkt geldt het Arbobesluit, dat bepaalt dat een werknemer die ziek wordt door de blootstelling aan asbest, de geleden schade kan vorderen bij zijn werkgever of oud-werkgever. Bij zulke claims komt Bob Ruers namens Wout van Veen Advocaten op voor de slachtoffers van beroepsziekten. Bent u een asbestslachtoffer, dan kunt u bij hem informeren naar de voorwaarden voor een eventuele schadevergoeding door uw (voormalige) werkgever.

 

Nieuws: Krijgt asbestslachtoffer Hoogovens postuum gelijk?

 

Siem Strootman, voormalig werknemer van Hoogovens, nu Tata Steel, werkte van 1965 tot 1976 met een zg. hardingswals met remvoeringen van asbest, dat vrijkwam tijdens schoonspuiten met perslucht. Uit rapporten blijkt dat hoogovens al in 1969 op de hoogte was van de schadelijke gevolgen van asbest en in 1972 dat er asbest bij deze remvoeringen vrijkwam. Strootman overleed in 2008 aan mesothelioom, dat zich gemiddeld pas na 30 jaar openbaart. “Uit de rapporten blijkt ook dat Hoogovens niets heeft gedaan om maatregelen te treffen,” zegt zijn advocaat mr. Bob Ruers. Enkele maanden na de dood van Strootman kent de rechtbank in Haarlem, die stelt dat Hoogovens “verwijtbaar tekort is geschoten,” een schadeclaim van € 50.000 toe. Tata ging in hoger beroep. Het arrest van het gerechtshof in Amsterdam moet nog volgen, maar kan grote gevolgen hebben voor een groot aantal werknemers van Hoogovens, aldus asbestadvocaat Ruers, die nog twee processen van andere overleden asbestslachtoffers heeft lopen. Bron: AD 26-1-2011.